Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID55
Startdatum10/25/2018
AgendapuntRaadsvergadering 25-10-2018 > 10 18 7B 17177 Rapport Grip krijgen op Veilig Thuis - bespreken -
TitelRapport Rekenkamercommissie “Grip krijgen op Veilig Thuis”
ToezeggingHet college te verzoeken uiterlijk 1 februari 2019 een voorstel voor aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid voor zienswijzen voor te leggen, waarin de aanbevelingen van het rapport verwerkt zijn: i. Aanpassing van de procedure voor de totstandkoming van het vierjarig beleidsplan, zodanig dat de raden daarbij actief betrokken zijn; ii. Aanpassing van de procedure voor de totstandkoming van de begroting door toevoeging van een Kadernota, waarop de raden hun zienswijzen kunnen geven; iii. Toevoegen van een artikel betreffende de publicatie van een besluitenlijst van de DB-vergaderingen iv. Toevoegen van een artikel betreffende de toezending van het conceptverslag van de vergadering van het Algemeen bestuur aan de gemeenteraden kort nadat de vergadering heeft plaatsgevonden v. Schrappen van artikel 8 “Ondergeschikt belang”, zodat de raden altijd in de gelegenheid moeten worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen bij wijzigingen in een gemeenschappelijke regeling.
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderBurgers, T.T.M. (Titus)
Deadline2/1/2019
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingRealisatie van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport staat omschreven in de nota 19/40955 "Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD", en is tevens toegelicht in de informatiebijeenkomst van de raad op 23 januari 2020.
Bijlage(s)
Behandelend teamDomein Sociale leefomgeving - team WMO, jeud en gezondheid
Behandelend medewerker92b93217-4e6b-4a3e-ae0b-3b504390284d
Voortgang bijgewerkt op1/29/2020
Datum afdoening9/15/2020
GerealiseerdWel gerealiseerd