Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID93
Startdatum9/26/2019
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 26-09-2019 > 5.a 31101 Meningsvormende nota Scenario's visie 't Mozaïek
TitelScenario's visie 't Mozaïek
ToezeggingWe werken uw keuzes uit in de visie voor ’t Mozaïek. We komen dit najaar, en vóór de begrotingsvergadering, bij uw raad met een beslisnota waarin we de visie ter vaststelling aan u voorleggen.
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
Deadline11/6/2019
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingDe visie is uitgewerkt aan de hand van de richtinggevende uitspraken door de raad. De beslisnota waarin de visie ter vaststelling wordt voorgelegd, is als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 december 2019.
Bijlage(s)
Behandelend teamDomein Sociale leefomgeving - team Maatschappelijk & accommodatie
Behandelend medewerker96e03988-3078-419f-902f-ba84060dd195
Voortgang bijgewerkt op12/10/2019
Datum afdoening2/20/2020
GerealiseerdWel gerealiseerd