Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID8
Startdatum3/15/2018
AgendapuntRaadsvergadering 15-03-2018 > 1 Opening
TitelResultaten onderzoek herontwikkeling Molenhuis t.b.v. jongerenhuisvesting
ToezeggingVastgesteld in de beslisnota voor het college het volgende beslispunt: 1. De raad in kennis te stellen van resultaten van het onderzoek inzake huidige scope onderzoek.
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
Deadline7/1/2018
Stand van zakenNiet op schema
Stand van zaken toelichting
Behandelend team
Behandelend medewerker
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening