Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID92
Startdatum7/4/2019
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 04-07-2019 > 5.b 33052 Perspectiefnota Wijchen 2019 - bespreken
TitelRight to challenge
ToezeggingReactie college: Gevraagd wordt verder te kijken naar de “right to challenge”. Het college vindt dit interessant en wil dit verder bekijken. Er zijn al organisaties die zelf aanbestedingen doen maar het is interessant te kijken of dit kan worden uitgebreid. Dit zou binnen de bestaande financiële kaders moeten plaatsvinden.
RaadsledenBronkhorst, A.A.A.M. van (Twan)
Fractie(s)Kernachtig Wijchen
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
Deadline
Stand van zakenOp schema
Stand van zaken toelichtingEr komt een Wet versterking participatie op decentraal niveau. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. Daarna hebben gemeenten de tijd om een verordening op te stellen. Hierin regelt de gemeente of en zo ja in welke beleidsfase participatie mogelijk is. Dit moet duidelijk worden voor agendering tot en met de beleidsevaluatie. Right to Challenge is hierin betrokken. De toezegging wordt bij dit traject betrokken.
Behandelend teamDomein Sociale leefomgeving - team Maatschappelijk & accommodatie
Behandelend medewerker64e06a90-da3c-4aa1-abcc-f663ea6a6de1
Voortgang bijgewerkt op4/20/2022
Datum afdoening10/17/2022
GerealiseerdWel gerealiseerd
Afgehandeld