Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID30
Startdatum11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 18 2 22096 Programmabegroting 2019
Titel18 2 22096 Programmabegroting 2019 vuurwerkoverlast
ToezeggingNaar aanleiding van de motie van het CDA inzake vuurwerkoverlast (motie 3): de toezegging gedaan tijdens de begrotingsraad van vorig jaar om de raad te informeren via een informatienota, is niet nagekomen. Het college heeft de nota besproken, maar deze is niet naar de raad doorgestuurd. In februari 2019 komt een informatienota naar de raad over de vuurwerkoverlast.
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
Deadline2/1/2019
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingOp 28 februari 2019 is de evaluatie vuurwerkoverlast door de raad vastgesteld..
Bijlage(s)
Behandelend teamDomein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsinrichting
Behandelend medewerker83bd1a38-2128-4023-a573-774537f1fcf6
Voortgang bijgewerkt op12/10/2019
Datum afdoening2/20/2020
GerealiseerdWel gerealiseerd