Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID141
Startdatum6/25/2020
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 25-06-2020 > 2 Vragenhalfuurtje
TitelGesprek met omwonenden en leefbaarheidsgroepen over zonneparken en windmolens
ToezeggingWanneer er concrete plannen liggen m.b.t. zonneparken en windmolens dan gaat de gemeente in gesprek met omwonenden en de leefbaarheidsgroepen.
RaadsledenHaren, R.J.P. van (Rudie)
Fractie(s)Kernachtig Wijchen
PortefeuillehouderBurgers, T.T.M. (Titus)
Deadline
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingWethouder en ambtenaar hebben al diverse gesprekken gehad met betrokken leefbaarheidsgroepen over zonneparken en windmolens. Wat betreft zonneparken speelt dat er een tender is uitgeschreven en dat er niet kan worden gecommuniceerd voor 9 september (als de bezwaartermijn is afgelopen). Daarna zal via de geijkte kanalen bekend worden gemaakt hoeveel zonneparken en waar doorgaan voor de RO fase. Het gaat in totaal om 30 ha zonnepark (incl Kampbroek). Wat betreft windmolens speelt momenteel dat over het plan voor Bijsterhuizen voor 3 windmolens al vaker is gecommuniceerd. Dit plan gaat binnenkort de RO-procedure in. De LBG's zijn niet tegen het plan, eerder voor. Dit ligt anders bij het plan voor 6 windmolens nabij Niftrik. Hierover zijn al meerdere gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de betrokken LBG's (|Niftrik, Hernen/Leur, Batenburg) over status van het plan en de onrust in de gemeenschap en de dialoog hierover gaat door. Ook met diverse ongeruste omwonenden is contact geweest. Wethouder Burgers heeft naar hen en ook in de pers aangegeven dat B&W van Wijchen momenteel geen medewerking zal verlenen aan dit plan.
Behandelend teamDomein Fysieke leefomgeving - team Milieu
Behandelend medewerkerfa657b16-96f9-4d65-998f-bc5f3e2df248
Voortgang bijgewerkt op9/7/2020
Datum afdoening9/15/2020
GerealiseerdWel gerealiseerd