Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID32
Startdatum11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 18 2 22096 Programmabegroting 2019
Titel18 2 22096 Programmabegroting 2019 afvalbeleid
ToezeggingIn januari 2019 zal het college met de eerste resultaten van de evaluatie komen.
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
Deadline1/31/2019
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingHier wordt de evaluatie van de zomerinzameling in 2018 bedoeld. Zie beslisnota gemeenteraad 18/023652 voor deze evaluatie
Bijlage(s)
Behandelend teamDomein Fysieke leefomgeving - team Milieu
Behandelend medewerker7bbc112a-6fd4-4139-8843-fbcecacd514d
Voortgang bijgewerkt op10/7/2021
Datum afdoening2/20/2020
GerealiseerdWel gerealiseerd