Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID28
Startdatum11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 18 2 22096 Programmabegroting 2019
Titel18 2 22096 Programmabegroting 2019 Inzichtelijk maken lokale woonbehoefte
Toezeggingn.a.v. motie 2 (verworpen). Een onderzoek naar de lokale woonbehoefte wordt regionaal opgepakt en zal midden 2019 gereed zijn. De raad zal dan geïnformeerd worden hierover.
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
Deadline6/27/2018
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichting
Behandelend teamDomein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
Behandelend medewerkerb86c3951-c238-4f78-82eb-eecaacdba96a
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening2/20/2020
GerealiseerdWel gerealiseerd