Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID66
Startdatum2/28/2019
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 28-02-2019 > 2 Vragenhalfuurtje
TitelRondvraag over nota 't Mozaïek
ToezeggingDe voorkeur is uitgesproken voor een meningsvormende nota. Deze kan vóór de kaderbrief worden behandeld. Daarna wordt dit omgezet naar een beslisnota die vóór de begroting besproken kan worden. Bij de kaderbrief zou dan een PM-post opgenomen kunnen worden rondom ’t Mozaïek.
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
Deadline
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingDe meningsvormende nota is door de raad behandeld. Op basis van de richtinggevende uitspraken van de raad is een beslisnota opgesteld. Deze nota is als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 december 2019. De financiële consequenties zijn in de begroting 2020 verwerkt en door de raad vastgesteld.
Bijlage(s)
Behandelend teamDomein Sociale leefomgeving - team Maatschappelijk & accommodatie
Behandelend medewerker96e03988-3078-419f-902f-ba84060dd195
Voortgang bijgewerkt op12/10/2019
Datum afdoening2/20/2020
GerealiseerdWel gerealiseerd