Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID9
Startdatum10/18/2016
AgendapuntRaadsvergadering 03-11-2016 > 6 16 17 Beslisnota Financiële verordening
TitelFinanciële verordening (16 17, cyclus 10 begroting)
ToezeggingTekst beslisnota Financiële verordeningen: Met het vaststellen van de financiële verordening zijn we er nog niet. De financiële verordening is de kapstok waaraan diverse beleidsnotities hangen. Op korte termijn bieden we ter actualisatie de beleidsnota’s ‘reserves en voorzieningen’, ‘financieringsstatuut’ en ‘waarderen, activeren en afschrijven’ aan.
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
Deadline9/1/2017
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichting29 oktober 2020 is de financiële verordening en de nota Investeren en afschrijven door de raad vastgesteld. De planning voor de nota's Treasurystatuut en Reserves & Voorzieningen was erop gericht ambtelijk Q1 2021 klaar te zijn. Door langdurige ziekte binnen het team financieel beleid moeten we dit doorschuiven naar eind 2021 / begin 2022.
Bijlage(s)
Behandelend teamDomein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
Voortgang bijgewerkt op12/16/2021
Datum afdoening2/15/2022
GerealiseerdWel gerealiseerd
Afgehandeld