Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID69
Startdatum2/28/2019
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 28-02-2019 > 5.b 19 7 25621 Antwoord op schriftelijke vragen D66 over Ja-Ja sticker
TitelAntwoord op schriftelijke vraag D66, Ja-Ja sticker
ToezeggingToezegging uit informatienota: Op het moment dat we de gevolgen van invoering van de Ja/Ja sticker in beeld hebben zullen wij u een beslisnota voorleggen
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
Deadline
Stand van zakenOp schema
Stand van zaken toelichtingDe VNG heeft geen richtlijnen opgesteld. Wordt nu in Dar verband opgepakt. Gemeente Nijmegen is met de voorbereiding bezig.
Bijlage(s)
Behandelend teamDomein Fysieke leefomgeving - team Milieu
Behandelend medewerker7bbc112a-6fd4-4139-8843-fbcecacd514d
Voortgang bijgewerkt op10/7/2021
Datum afdoening
GerealiseerdNiet gerealiseerd