Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID29
Startdatum11/8/2018
AgendapuntRaadsvergadering 08-11-2018 > 3 18 2 22096 Programmabegroting 2019
Titel18 2 22096 Programmabegroting 2019 Samenwerking met Druten (harmoniseren van de financiële cyclus en rapportages)
ToezeggingIn het kader van de samenwerking met Druten, is gestart met het harmoniseren van de financiële cyclus en rapportages. Een voorstel hiervoor komt nog naar de raad toe.
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
Deadline
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingDe financiele verordening is door de auditcommissie en in de commissievergadering besproken, en vastgesteld op 29 oktober 2020.
Behandelend teamDomein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
Behandelend medewerker8b2cf155-559b-49b6-83db-b29784ed38cf
Voortgang bijgewerkt op11/16/2020
Datum afdoening11/24/2020
GerealiseerdWel gerealiseerd