Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID59
Startdatum1/31/2019
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 31-01-2019 > 8.a 19 3 23521 Initiatiefvoorstel Wél-doen bij de gemeente (werkervaringsplek statushouders bij gemeente) - bespreken
TitelInitiatiefnota Wél doen bij de gemeente
ToezeggingHet college te verzoeken om de raad over de evaluatieresultaten en het wel of niet vervolgen van de proef te informeren via een informatienota.
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderDerks, N.G. (Nick)
Deadline
Stand van zakenNiet op schema
Stand van zaken toelichtingMet het Werkbedrijf zijn afspraken gemaakt over mogelijke kandidaten. Vanwege de corona-crisis hebben we een pas op de plaats gemaakt. Door het (verplichte) thuiswerken waren er geen begeleidingsmogelijkheden voor deze kandidaten. Zodra de maatregelen het toe laten, pakken we dit op. Per 19 juli 2021 geldt weer het advies om thuis te werken, ondanks eerdere berichten. Er zijn daarom nog geen begeleidingsmogelijkheden voor kandidaten. Het is belangrijk dat een goede begeleiding plaatsvindt als een kandidaat start. Dat is vanwege de maatregelen nog niet mogelijk.
Bijlage(s)
Behandelend teamDomein Bedrijfsvoering - team Personeel en organisatie
Behandelend medewerker95756e27-461c-4b47-884c-5da8da04e18b
Voortgang bijgewerkt op8/26/2021
Datum afdoening
GerealiseerdNiet gerealiseerd