Hoog contrast

Vergaderingen

Moties Druten


« Terug


ID56
Startdatum1/28/2021
AgendapuntRaad openbaar Druten 28-01-2021 > 9.1 Motie vreemd KD - woningbouwambitie
TitelWoningbouwambitie
StatusAangenomen
Raadsleden
Indiener
Fractie(s)Kernachtig Druten
PortefeuillehouderSpringveld, A (André)
Toelichting
Deadline5/1/2021
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingOp 22 april is de beslisnota Woningbouw 2020-2025 aangenomen.
Bijlage(s)Motie vreemd K8 -Uitvoering woningbouwambitie Druten
Behandelend teamDomein Bestuur, Strategie en Projecten - team Strategische projecten en advies
Behandelend medewerker878f9825-ac42-4acc-9344-a62f1830a9ff
Voortgang bijgewerkt op4/23/2021
Datum afdoening
GerealiseerdWel gerealiseerd