Hoog contrast

Vergaderingen

Moties Druten


« Terug


ID4
Startdatum3/28/2019
AgendapuntRaad openbaar Druten 28-03-2019 > 6.2 Voorzetting deelname BVO DRAN en kostenbeheersingsmaatregelen doelgroepenvervoer
TitelBVO DRAN Doelgroepenvervoer
StatusAangenomen
RaadsledenPen-van Leeuwe, C.J.P (Karin)
IndienerKernachtig Druten
Fractie(s)Kernachtig Druten
PortefeuillehouderSpringveld, A (André)
Toelichting
Deadline4/28/2019
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingRaad is geïnformeerd over de ontwikkelingen met de toelichting bij de meerjarenbegroting BVO DRAN 2021-2023 en de gewijzigde begroting 2020.
Bijlage(s)Motie_Kernachtig Druten_BVO DRAN Doelgroepenvervoer.doc
Behandelend teamDomein Sociale leefomgeving - team WMO, jeud en gezondheid
Behandelend medewerker622ae7ff-7744-4950-bf1c-dfeea8dbba86
Voortgang bijgewerkt op12/17/2021
Datum afdoening
GerealiseerdWel gerealiseerd