Hoog contrast

Vergaderingen

Moties Druten


« Terug


ID6
Startdatum12/6/2018
AgendapuntGemeenteraad (Druten) 06-12-2018 > 8 Debatstuk: Najaarsnota
TitelAanbieden werkervaringsplek door gemeente Druten
StatusAangenomen
RaadsledenEbben, A.C. (Ton)
Uitdehaag-Meesters, D.C.M. (Dini)
IndienerSociaal Maas en Waal
Fractie(s)Sociaal Maas en Waal
PortefeuillehouderElk van, S (Sjef)
Toelichting
Deadline9/30/2019
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingMotie aangenomen. We onderzoeken of het mogelijk is om meer te doen dan we nu al doen binnen de Werkorganisatie Druten Wijchen. Op dit moment zetten we het instrument van werkervaringsplekken al in bij, bijvoorbeeld, het wijkbeheer en bij het domein Bedrijfsvoering. Hierin trekken we samen op onder andere met het Werkbedrijf. In overleg met de participatiecoach onderzoeken we gerichte mogelijkheden, waarbij de kwaliteiten van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt het beste tot hun recht komen. Dit onderzoek loopt en ronden we naar verwachting eind 2019 af.
Bijlage(s)Motie - werkervaring Druten NJN 2018 - Sociaal Maas en Waal.doc
Behandelend teamDomein Sociale leefomgeving - team Werk en inkomen
Behandelend medewerker
Voortgang bijgewerkt op8/26/2020
Datum afdoening
GerealiseerdWel gerealiseerd