Hoog contrast

Vergaderingen

Moties Druten


« Terug


ID59
Startdatum2/25/2021
AgendapuntRaad openbaar Druten 25-02-2021 > 6.1 Contractverlenging Stichting regionaal bureau voor toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe 2021
TitelToeristische aanpak Land van Maas en Waal
StatusAangenomen
Raadsleden
Indiener
Fractie(s)Kernachtig Druten
Dorpslijst Afferden
Dorpslijst Deest
Dorpslijst Horssen
Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
PortefeuillehouderBrink, W. ( Willy)
Toelichting
Deadline
Stand van zakenOp schema
Stand van zaken toelichting- de input (waaronder de aandacht voor de fietstoerist) van de gemeenteraad, nemen we mee in de economische toeristische visie voor Druten. Bij het opstellen van de economische visie zijn ook de (toeristische) ondernemers betrokken. Er hebben twee klankbordsessies plaatsgevonden met hen, derde volgt. In oktober verwachten we ook het uitvoeringsprogramma gereed te hebben en brengen dan het geheel (visies en uitvoering) in het college en raad (vermoedelijk november) - een gezamenlijke toeristisch economische visie gericht op het Land van Maas en Waal is en tweede stap, kan niet zonder vastgestelde eigen toeristische visie. Ambtelijk en bestuurlijk is deze wens al wel kenbaar gemaakt. Op productniveau zijn er mogelijkheden, maar ook hiervoor geldt: eerst de toeristische visie met uitvoeringsagenda en financiële vertaling. - bij de stichting regionaal bureau voor toerisme Arnhem Nijmegen Veluwe 2021 hebben wij herhaaldelijk gepleit om Het Land van Maas en Waal toe te voegen als belevingsgebied. Thans vindt er een onafhankelijk onderzoek plaats naar, belevingsgebieden in de regio VAN; opdrachtgever is de groene Metropool. Uitkomst hiervan wordt eind 2021/begin 2022 verwacht.
Bijlage(s)6.1 Motie K8D DL Toeristische aanpak Land van Maas en Waal
Behandelend teamDomein Sociale leefomgeving - team Werk en inkomen
Behandelend medewerker240ad8e5-7322-4267-a474-0748a61ff41a
Voortgang bijgewerkt op8/25/2021
Datum afdoening
GerealiseerdNiet gerealiseerd