Hoog contrast

Vergaderingen

Moties Druten


« Terug


ID16
Startdatum10/25/2018
AgendapuntGemeenteraad (Druten) 25-10-2018 > 6.1 Collegeprogramma 2018-2022 en Programmabegroting 2019
TitelInstellen jongerenraad tot 18 jaar
StatusVerworpen
RaadsledenHurk, P.A.J.M van den (André)
IndienerCDA
Fractie(s)CDA
PortefeuillehouderLepoutre, M (Michel)
Toelichting
Deadline
Stand van zakenN.v.t.
Stand van zaken toelichting
Bijlage(s)Motie - Instellen jongerenraad tot 18 jaar.docx
Behandelend team
Behandelend medewerker
Voortgang bijgewerkt op
Datum afdoening
Gerealiseerd