Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID258
Datum vraag9/4/2019
OnderwerpFoutieve programmering verkeerslichten
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenKrale, W.T.M.J. (Wessel)
ToelichtingVragen: 1. Deelt het college de mening van de VVD dat het herprogrammeren van verkeerslichten meer zekerheid biedt betreffende het verminderen van het aantal verkeersongevallen dan het ervan uitgaan dat weggebruikers de verkeersregels kennen en deze naleven? 2. Deelt het college het oordeel van de VVD dat elke simpele aanpassing die resulteert in minder verkeersongevallen direct moet worden benut? 3. Gaat het college ten aanzien van dit specifieke kruispunt (Stationslaan op Hoefsestraat en Ringlaan) actie ondernemen en de herprogrammering van de betreffende verkeerslichten bevelen? 4. Zijn er bij het college andere locaties bekend waar een soortgelijk probleem zich voordoet? Zo ja, zal er op deze locaties dan ook actie ondernomen worden?
Datum antwoord9/24/2019
Bijlage(s)19 36415a Antwoord op schriftelijke vragen VVD over Foutieve programmering verkeerslichten.pdf
19 36415b Schriftelijke vraag VVD - Foutieve programmering verkeerslichten.pdf
Fractie(s)VVD