Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID224
Datum vraag11/28/2018
OnderwerpBallon oplatingen (19 7 24242)
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenKievit, de J.P. (Johan)
Gatzen, P.G.W. (Peter)
ToelichtingVragen: 1. Deelt het college de zorgen over de schadelijke gevolgen van het (massaal) oplaten van ballonnen voor dieren en het milieu? 2. Is de gemeente bereid om mensen op de gemeentelijke website en via de gemeente-pagina te informeren over de schadelijke gevolgen van het oplaten van ballonnen voor dieren en milieu en zo het gebruik te ontmoedigen? Zo nee, waarom niet? 3. Is het college bereid het oplaten van ballonnen te verbieden door een verbod op te nemen in de APV, zoals een aantal gemeentes dat reeds hebben gedaan? Zo nee, waarom niet? 4. Welke maatregelen gaat het college verder nemen om het oplaten van ballonnen door particulieren, organisaties en bedrijven in Wijchen te voorkomen? Graag een toelichting.
Datum antwoord12/18/2018
Bijlage(s)18 24242 Schriftelijke vraag PvdA SW - Ballon oplatingen.pdf
19 7 24242a Antwoord op schriftelijke vraag PvdA en SW, ballon oplatingen.pdf
Fractie(s)Sociaal Wijchen
PvdA