Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID262
Datum vraag9/25/2019
OnderwerpTe weinig fietsenstallingen bij de Lidl
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenOsman, Z. (Zainab)
ToelichtingVragen: 1. Is het college bekend met deze signalen over het gebrek aan fietsstallingen? 2. Is het college met ons eens dat bij de ontwikkeling of herontwikkeling van gebieden aandacht dient te zijn voor het stimuleren van fietsen? 3. Is het college bereid te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot het ontwikkelen van een fietsstalling aan de achterzijde van de Lidl?
Datum antwoord10/9/2019
Bijlage(s)19 37157a Antwoord Schriftelijke vraag PvdA - Te weinig fietsenstallingen bij de Lidl.pdf
19 37157b Schriftelijke vraag PvdA - Te weinig fietsenstallingen bij de Lidl
Fractie(s)PvdA