Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID287
Datum vraag3/20/2020
OnderwerpHoe duurzaam is ARN BV?
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenVerharen, M.A.J. (Martijn)
Toelichting1. In hoeverre was en is de gemeente Wijchen bekend met de hoge uitstoot van stikstof bij de ARN BV? 2. Heeft dit meegewogen in de verlenging van het verwerkingscontract in 2015 en wordt dit nu wel meegewogen in een eventuele voortzetting van het contract mede gezien mogelijke maatregelen vanuit de rijksoverheid? 3. Wat vindt de MARN ervan dat door het verbranden van restafval afkomstig uit het buitenland de Nederlandse stikstofmaatregelen worden tegengewerkt? 4. In hoeverre heeft deze uitspraak invloed op de duurzaamheidsplannen van de gemeente Wijchen en van de regio? 5. Wat gaat de MARN met deze uitspraak van de EU doen en wordt dit meegenomen in het onderzoek naar mogelijke verdere samenwerking met ARN BV? 6. Wat zijn de verwachtingen van de ARN BV m.b.t. de vollast (volledig benutten capaciteit) van de verbrandingsovens voor de komende 10 jaar gezien de Europese en nationale verplichtingen en afspraken over de VANG doelstellingen en een circulaire economie? 7. In hoeverre is vollast van de verbrandingsovens noodzakelijke voor het nakomen van (contractuele) afspraken over het warmtenet? 8. In hoeverre is deze vollast noodzakelijk als we kijken naar de uitbreidingsplannen van m.n. de gemeente Nijmegen v.w.b. het warmtenet?
Datum antwoord4/21/2020
Bijlage(s)20 44968 Schriftelijke vraag K8W - Hoe duurzaam is ARN BV.pdf
20 44968a Bantwoording schriftelijke vraag K8W Hoe duurzaam is ARN B.V..pdf
Fractie(s)Kernachtig Wijchen