Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID216
Datum vraag9/13/2018
OnderwerpVerkamering in de gemeente Wijchen
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenLoermans, R. (Renate)
ToelichtingVragen: 1. Is het college ervan op de hoogte dat er in de gemeente Wijchen woningen worden verkamerd? Zo ja, heeft u ook in beeld om hoeveel woningen dit gaat? 2. In de beleidsregels van de gemeente Wijchen omtrent verkamering wordt de WOZ-waarde gehanteerd. Kan het college aangeven hoeveel verkamerde woningen er onder de WOZ-Waarde van 172.000,- vallen en hoeveel daarboven? 3. Kan het college aangeven of er een toename is in de aanvragen voor vergunningen met betrekking tot verkamering? 4. Is het college met de fractie van Kernachtig Wijchen eens dat de trend van verkamering in woonwijken een onwenselijke trend is? 5. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om verkamering tegen te gaan van sociale koopwoningen in woonwijken en worden deze ook ingezet?
Datum antwoord10/9/2018
Bijlage(s)18 2 21727a Antwoord op schriftelijke vraag K8W, verkamering.pdf
18 2 21727b Schriftelijke vraag K8W - Verkamering.pdf
18 2 21727c brief uitstel beantwoording schriftelijke vragen K8W over verkamering.pdf
Fractie(s)Kernachtig Wijchen