Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID238
Datum vraag3/14/2019
OnderwerpWoningbouw Wijchen in cijfers
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenDerksen, B.G.B. (Björn)
Toelichting1. Zijn de cijfers in de tabellen 1 t/m 10 correct? 2. Indien u van mening bent dat 1 of meerdere tabellen niet correct zijn, kunt u dan toelichten waarom dit niet het geval is en de juiste cijfers verstrekken? 3. Deelt u de conclusies van het CDA die onder diverse tabellen zijn weergegeven? Zo niet; welke conclusie(s) niet en waarom niet? 4. Het college geeft aan dat niet meer zo strak op aantallen in de regio wordt gestuurd. Waarom komt in alle nota’s over Woningbouw in Wijchen dan toch nog steeds 1.100 woningen terug? 5. Is onze aanname correct dat de aangekondigde versnelling van woningbouw in de periode 2019-2021 voor alle regiogemeenten geldt en dat versnelling geen kwantitatieve verruiming van 1.100 woningen tot 2027 inhoudt? 6. Hoe kan het dat de gemeente Druten in de periode 2013-2016 verhoudingsgewijs veel meer woningen dan Wijchen heeft gebouwd? 7. Kunt u de vergelijking in tabel 7 aanvullen voor de jaren 2017-2019? 8. Hoe kan het dat ruim 80% van de plannen voor kleinschalige woningbouwinitiatieven afgewezen worden? 9. Is dit hoge percentage afwijzingen reden voor het college om nog eens goed te kijken of het huidige beleid rondom kleinschalige woningbouw initiatieven herzien moet worden? 10. Meer dan 85% van de aangevraagde woningen bij kleinschalige woningbouw initiatieven wordt afgewezen. Hoe verklaart het college dit zeer hoge percentage afwijzingen en is dit reden tot heroverweging van het beleid of de beoordelingscriteria? 11. Hoe verhoudt tabel 9 zich tot het uitgangspunt van het college dat gebouwd wordt voor lokale behoefte? Ziet het college deze aanvragen voor kleinschalige woningbouw initiatieven niet als lokale woningbouwbehoefte? Zie rest van de vragen in de bijlage.
Datum antwoord7/15/2019
Bijlage(s)19 29104a Antwoord op Raadsvragen Woningbouw Wijchen in Cijfers KPI (29104).pdf
19 29104b Resterende antwoorden op schriftelijke vragen woningbouw in Wijchen in cijfers.pdf
19 29104c Schriftelijke vragen CDA - Woningbouw in Wijchen.pdf
19 29104d Uitstel beantwoording Schriftelijke vragen CDA - Woningbouw in Wijchen.pdf
Fractie(s)CDA