Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID286
Datum vraag3/14/2020
OnderwerpVersnellen hulp aan zelfstandigen in verband met Coronacrisis
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenGalen, C.K. van (Kees)
Toelichting1. Bent u het eens met de fractie van D66 dat de volksgezondheid in deze situatie voorop staat, maar dat overheden op alle niveaus ook oog moeten hebben voor het zo veel mogelijk beperken van de economische schade als gevolg van het coronavirus? 2. Wat is op dit moment de gemiddelde doorlooptijd bij de aanvraag van een Bbz procedure in de gemeente Wijchen? 3. Bent u bereid zich in te spannen om deze doorlooptijd substantieel te verminderen om zo noodlijdende zelfstandigen snel van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld door meer capaciteit in te zetten? 4. Bent u bereid zich in te spannen om deze regeling actief bekend te maken bij zelfstandigen? Zo ja, op welke manier? 5. Is het mogelijk om de hoge rente (8% per jaar) die geldt bij een Bbz-bedrijfslening te verlagen? 6. In hoeverre is het mogelijk in de vermogenstoets voor een periodieke Bbz-uitkering en/of de bijzondere bijstand en kindregeling de immateriële activa (de bedrijfsmiddelen) buiten beschouwing te laten? 7. Bent u bereid ook maatregelen als tijdelijke ontheffing of opschorting van lokale belastingen te overwegen? 8. Wil het college overwegen een gemeentelijk noodfonds in te richten voor ondernemers en zelfstandigen die door de Coronacrisis in acute nood zijn gekomen en waaruit zij snel middels een renteloze lening of lening met een lage rente geholpen kunnen worden? 9. Welke andere maatregelen neemt de gemeente Wijchen om de economische schade voor onze inwoners en bedrijven zo veel mogelijk te beperken?
Datum antwoord3/24/2020
Bijlage(s)20 44780a Beantwoording schriftelijke vragen D66 - Versnellen aan zelfstandigen in verband met Coronacrisis.pdf
20 44780b Schriftelijke vraag D66 - Versnellen hulp aan zelfstandigen in verband met Coronacrisis.pdf
20 44780c bijlage bij beantwoording schriftelijke vraaag D66 - Brief maatregelen kabinet.pdf
Fractie(s)D66