Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID225
Datum vraag11/29/2018
OnderwerpZwerfafval Wijchens Ven en elders in het buitengebied (19 7 24309)
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenJoosse-De Visser, M.P. (Marlien)
ToelichtingVragen: 1. Klopt het dat er eerder meer dan minder zwerfafval wordt aangetroffen met name in het buitengebied? 2. Is het aantal klachten over zwerfafval ten opzichte van peiljaar 2013 toe- of afgenomen? 3. Wat wordt er door de gemeente gedaan als er een klacht over zwerfafval binnenkomt en binnen welke termijn? 4. Wordt het zwerfafval onderzocht op mogelijke sporen van de daders? 5. Wat doet de gemeente preventief om dit dumpen van afval tegen te gaan? 6. Is er binnen de gemeente Wijchen sprake van dumpen van drugsafval? Zo ja, hoe vaak is dit voorgekomen en in welke mate? 7. Is er een gezamenlijke aanpak met de provincie ten aanzien van zwerfafval langs provinciale wegen? 8. Wanneer wordt het zwerfafval beleid geëvalueerd?
Datum antwoord1/15/2019
Bijlage(s)18 24309 Schriftelijke vragen CDA - Zwerfafval buitengebied.pdf
19 7 24309a Antwoord op schriftelijke vraag van CDA omtrent zwerfafval Wijchens Ven in het buitengebied.pdf
Fractie(s)CDA