Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID215
Datum vraag9/13/2018
OnderwerpKleinschalige particuliere woningbouwinitiatieven (18 1 21682)
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenPeters-Vroom, A.C.M. (Alice)
ToelichtingVragen: 1. Wat zijn de ervaringen met het nieuwe systeem? Kunt u nu beter en makkelijker de contingenten toewijzen? 2. Kan het college aangeven hoeveel initiatieven u inmiddels toegewezen/afgewezen heeft, en wat de verschillen in het aantal punten zijn? 3. Nu u enige ervaring heeft met dit systeem, is het in uw ogen voor de initiatiefnemers realistisch om op alle punten te scoren? Of dient deze manier van toewijzen geëvalueerd te worden? 4. Wordt bij het toekennen van punten aan initiatieven rekening gehouden met het evenredig aan bod komen van toewijzingen in wijken / kernen, of gebeurt het toekennen van punten volledig objectief? Kunt u ons aangegeven hoe de punten gescoord worden?
Datum antwoord10/9/2018
Bijlage(s)18 1 21682a Antwoord op schriftelijke vraag VVD, kleinschalige woningbouwinitiatieven.pdf
18 1 21682b Schriftelijke vraag VVD - Kleinschalige woningbouwinitiatieven.pdf
Fractie(s)VVD