Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID256
Datum vraag8/28/2019
OnderwerpWachttijden en werkwijze Sociaal Wijkteam
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenWittenberg, E.A.J. (Emmy)
ToelichtingVragen: 1. In deze casus komen diverse problemen naar voren. Ervan uitgaande dat deze exemplarisch is, bent u het dan met ons eens dat er grote problemen zijn met de dienstverlening van het Sociaal Wijkteam? 2. De langere wachttijden op zich zijn een probleem dat opgelost moet worden. Beschouwt u ze ook als een signaal van een niet goed functionerende organisatie? 3. Hoe kijkt u aan tegen de kennelijk gangbare procedure dat de wachttijd van het probleem dat het langste duurt om op te lossen de wachttijd van het hele dossier bepaalt en dat dus eerder op te lossen problemen of aanvragen ook zo lang moeten wachten op een oplossing? 4. Toen de dienstverlening van de Vraagwijzer werd samengevoegd met die van het Sociaal Wijkteam hebben gebruikers, cliëntenorganisaties en raadsleden de vrees geuit dat de snelle, goede probleemoplossing door Vraagwijzer (waarover een grote mate van tevredenheid bestond) niet zou gaan lijden onder de aanpak (van vaak complexere aanvragen en problemen) die bij het SWT gebruikelijk was; het college heeft toen verzekerd dat voor praktische hulpverlening de werkwijze van Vraagwijzer zou handhaven. Bent u met ons van mening dat dit mislukt is, dat u dit niet heeft kunnen waarmaken en dat er alsnog een differentiatie moet komen? Met andere woorden: het valt niet uit te leggen dat een parkeerkaart niet binnen enkele dagen of weken verstrekt kan worden omdat er ook andere zaken spelen. 5. Waarom hebben het Sociaal Wijkteam en de gemeente niet pro-actief gecommuniceerd naar inwoners dat er problemen zijn met de wachttijden? Waarom worden tot op heden op de website wachttijden genoemd die kennelijk niet kunnen worden nagekomen? 6. Waarom moet de raad via cliënten en cliëntenorganisaties en belangenbehartigers vernemen over de problemen en waarom heeft het college niet pro-actief geïnformeerd en zelfs tot op heden nagelaten daarover de raad te informeren?
Datum antwoord9/18/2019
Bijlage(s)19 36182b Schriftelijke vragen D66 - Wachttijden en werkwijzen SWT
19 36161a Antwoord op schriftelijke vragen over de wachttijden en werkwijze van het Sociaal Wijkteam.pdf
Fractie(s)D66