Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID213
Datum vraag9/7/2018
OnderwerpOndersteuning bij subsidieaanvraag amateursportclubs (18 4 21543)
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenHoogteijling, C.E. (Karin)
ToelichtingDaarom de volgende vragen: 1. Is het college bekend met de nieuwe subsidieregeling van de Minister voor Medische zorg omtrent regels voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen ter hoogte van 87.000.000 euro? 2. Is het college bereid deze subsidieregeling actief onder de aandacht te brengen van al onze sportclubs? 3. Zo ja, is het college bereid dit met spoed te doen, gelet op de zinsnede ’Het uit hoofde van het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van aanvragen’ (artikel 7 lid 2). 4. Sportclubs draaien op vrijwilligers. Zij hebben vaak al veel taken te verrichten. Een subsidieaanvraag vraagt veel expertise en tijd. Is het college bereid sportclubs met de eventuele administratie last van de subsidieaanvraag te helpen? Hoe zou deze ondersteuning eruit zien?
Datum antwoord9/18/2018
Bijlage(s)18 4 21543a Antwoord op schriftelijke vraag CDA over subsidieaanvraag amateursportclubs.pdf
18 4 21543b Schriftelijke vraag CDA - Subsidieaanvraag amateursportclubs.pdf
Fractie(s)CDA