Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID239
Datum vraag3/19/2019
OnderwerpVoor- en nadeel gemeenten van het nieuwe verdeelmodel WMO en beschermd wonen en maatschappelijke opvang per regio
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenZijlstra, J.C. (Jennifer)
ToelichtingVragen: 1. Kent u deze cijfers? 2. Hebben deze nieuwe cijfers invloed op het huidig tekort van de sociale paragraaf? 3. Zijn hiervoor op korte termijn bezuinigingsvoorstellen of andere aanpassingen noodzakelijk? 4. Zo ja, Hoe denkt u de raad en het maatschappelijk middenveld mee te nemen in deze bezuinigingsopdracht? 5. Zo nee, hoe denkt u de tekorten te dekken?
Datum antwoord4/9/2019
Bijlage(s)19 29296a Antwoord op schriftelijke vraag K8W - Voor en nadelen nieuwe verdeelmodel WMO
19 29296 Schriftelijke vraag K8W - Voor en nadelen nieuwe verdeelmodel WMO
Fractie(s)Kernachtig Wijchen