Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID310
Datum vraag10/14/2020
OnderwerpExtra steun schuldhulpverlening
IndienerGroen Sociaal Wijchen
Deadline11/14/2020
Datum antwoord10/28/2020
Antwoord
Bijlage(s)20 53383 Beantwoording schriftelijke vraag Sociaal Wijchen - extra steun schuldhulpverlening.pdf
20 53383 Schriftelijke vraag Sociaal Wijchen - extra steun schuldhulpverlening.pdf
Toelichting1. Hoe groot is, bij benadering, het bedrag dat de gemeente Wijchen krijgt? Een eenvoudige, niet gewogen berekening door ondergetekende geeft een totaal bedrag van circa 343.950 euro (zie bijlage). 2. Dit is extra budget, dus welke nieuwe maatregelen en beleidsacties heeft u voor de doelgroep in het verschiet, of zou u graag willen uitvoeren voor deze doelgroep? 3. In de begroting 2021 is voor taakveld 6.71 schuldhulpverlening een bedrag van 132.823 euro begroot. Wat gaat de wethouder/het college van B&W doen om dat substantiële extra bedrag zo spoedig ‘binnen te halen’?
RaadsledenKievit, de J.P. (Johan)
Reden uitstel