Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID253
Datum vraag8/13/2019
OnderwerpNieuwe afvalcontainers
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenKrale, W.T.M.J. (Wessel)
Toelichting1. U bent bekend met dit probleem, hoeveel containers zijn er in omloop van types die niet geleegd kunnen worden? 2. De gemeente en de DAR zouden moeten samenwerken bij de aankoop van nieuwe containers. Vindt bij de aankoop en uitlevering van een nieuw type container geen afstemming plaats tussen beide? 3. Wanneer en hoe wordt dit probleem opgelost? Ruilt u de nieuwe container om voor het oude type, of stelt de DAR de vrachtauto’s op zeer korte termijn opnieuw af, zodat ook dit type geledigd kan worden met alle vrachtauto’s?
Datum antwoord9/10/2019
Bijlage(s)19 35541 Schriftelijke vraag VVD - Nieuwe afvalcontainers
19 35541a Antwoord op schriftelijke vragen Van de fractie Wijchense VVD inzake problemen ledigen nieuwe afvalcontainers.pdf
Fractie(s)VVD