Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID275
Datum vraag1/6/2020
OnderwerpDagopvang voor ouderen
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenAlbersnagel, R.L.A. (Rob)
ToelichtingVraag: 1. Herkent het college de signalen uit de samenleving om meer dagopvang voor ouderen te realiseren? 2. Herkent het college deze behoefte uit de wijken in Wijchen Zuid? 3. Heeft het college zicht op de omvang van de vraag van ouderen naar dagopvang? 4. Ziet het college mogelijkheden om te onderzoeken of initiatieven op het gebied van dagopvang voor ouderen, ook in Wijchen Zuid (c.q. in de andere wijken en kernen) gerealiseerd kan worden? 5. Welke mogelijkheden ziet het college om de dagbehandeling van ouderen hier eventueel bij te betrekken? 6. Kan het college voor de perspectiefnota 2020 met een plan van aanpak komen waarin de mogelijkheden om tot dagopvang voor ouderen te komen, al dan niet in combinatie met dagbehandeling van ouderen, verder worden uitgewerkt?
Datum antwoord2/4/2020
Bijlage(s)20 41603a Beantwoording schriftelijke vraag K8W Dagopvang ouderen.pdf
20 41603b Schriftelijke vraag K8W - Dagopvang ouderen
Fractie(s)Kernachtig Wijchen