Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID277
Datum vraag1/7/2020
OnderwerpParkeren TKWM
IndienerCDA
Datum antwoord2/27/2020
Bijlage(s)20 41784a Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie CDA parkeren TKWM.pdf
20 41784 Schriftelijke vraag CDA - Parkeren TKWM.pdf
Toelichting1. Is er overeenstemming met CMW over aanpassing van de parkeernormen bereikt? Zowel over de verlaging van het percentage naar 5% voor zoekverkeer als voor de CROW normering Zo ja, wat is de inhoud van de afspraken die gemaakt zijn met CMW? 2. U geeft aan dat er een ‘dynamisch parkeerverwijssysteem’ komt. Wie gaat die financieren? Komt dit er voor alle openbare parkeerplaatsen in het centrum of alleen voor de nieuw te realiseren parkeerplaatsen? 3. U geeft aan dat de bezettingsgraad van het centrum frequenter wordt gemonitord. Wat is hier de aanleiding voor? Is de huidige frequentie (tweejaarlijks) ontoereikend? Wordt de parkeergarage bij het station daarbij in de toekomst nu wel of niet meegeteld? 4. Wat gaat u doen als nieuwe tellingen na realisatie TKWM uitwijzen dat de parkeerruimte ontoereikend is? Welke middelen heeft u dan na het volbouwen van het gebied dan nog om hier verbetering in aan te brengen? 5. Kunt u ons informeren over de (laatstgeldende) instructies zoals u die ten aanzien van parkeren aan de drie marktpartijen in de laatste dialoogfases hebt meegegeven? 6. Om hoeveel minder parkeerplaatsen in het centrum gaat het bij benadering nu de norm voor het zoekverkeer is verlaagd met 10% en de CROW-normering naar beneden is bijgesteld? 7. Is het college op eigen initiatief met aanpassingen van deze parkeernormen in het centrum gekomen of lag het initiatief hiertoe bij de marktpartijen? Zie bijlage voor vraag 8, 9 en 10
RaadsledenPeters Sengers, J.G.F.M. (Jan)