Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID233
Datum vraag1/29/2019
OnderwerpOnderzoek CBS naar taaleis
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenZijlstra, J.C. (Jennifer)
Boumans, R.J.L. (Roel)
ToelichtingVragen: 1. In hoeverre is het college op de hoogte van het CBS onderzoek? Behoort de gemeente Wijchen tot de 380 door het CBS benaderde gemeentes en indien ja, welke gegevens heeft de gemeente verstrekt over de taaleis? 2. Welk percentage bijstandsgerechtigden in Wijchen voldoet niet aan de taaleis, en welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag? Zijn dat alleen statushouders of ook andere bijstandsgerechtigden? Van hoeveel bijstandsgerechtigden is niet bekend of ze voldoen aan de taaleis, en wat is daarvan de eventuele oorzaak? 3. Is de gemeente benaderd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het wel of niet voldoen aan de taaleis? 4. Op welke wijze heeft het college vormgegeven aan de toetsbaarheid van de inzet van de participatiecoach en Vluchtelingenwerk op het gebied van verbetering taalvaardigheden, zoals gevraagd in het amendement van 26 oktober 2017? Wanneer komt de evaluatie naar de raad toe, die toen eveneens per amendement is gevraagd? 5. Wat is de gebleken effectiviteit van de inzet van participatiecoach en Vluchtelingenwerk? 6. Deelt het college de mening van de Wijchense VVD en Kernachtig Wijchen dat de gemeente, in het belang van de bijstandsgerechtigden, moet streven naar het voldoen aan de taaleis? 7. Wat gaat de gemeente doen aan eventueel geconstateerde tekortkomingen bij bijstandsgerechtigden en t.a.v. het eigen beleid?
Datum antwoord2/19/2019
Bijlage(s)19 27237a Antwoord op schriftelijke vraag VVD K8W - Taaleis.pdf
19 27237 Schriftelijke vraag VVD K8W - Taaleis
Fractie(s)Kernachtig Wijchen
VVD