Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID240
Datum vraag4/23/2019
OnderwerpEerst beleid zonneparken, dan pas aanvragen beoordelen
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenJoosse-De Visser, M.P. (Marlien)
ToelichtingVragen: 1. Wanneer is het beleid en vlekkenkaart voor zonnevelden volgens het Wijchense energieplan gereed? 2. In hoeverre heeft de gemeente getoetst of het behalen van de energiedoelen met zonnevelden op andere locaties (zoals daken of niet-agrarische gronden) kan worden gerealiseerd? 3. Heeft het college kennis genomen van het fenomeen ‘Zonneladder’ die door meerdere overheden wordt toegepast? 4. Is het college het met CDA Wijchen eens dat er eerst beleid over zonneparken voor de gehele gemeente Wijchen moet worden vastgesteld, waaraan vervolgens de aanvraag voor het Zonnepark Hernen getoetst kan worden? 5. Zijn er bij het college andere (potentiële) aanvragen voor zonneparken op agrarische grond in de gemeente Wijchen bekend? Zo ja, om hoeveel (potentiële) aanvragen gaat dit en om welke locaties? 6. Hoe informeert de gemeente inwoners hierover? 7. Hoe gaat het college om met toetsen van nieuwe aanvragen voor zonneparken in Wijchen nu er geen beleid is vastgesteld? 8. Hoe kan het dat in 2014 al door de gemeenteraad is besloten dat Wijchen in 2040 energieneutraal wil zijn, maar dat anno 2019 nog steeds geen beleid voor zonneparken door het college aan de raad is aangeboden?
Datum antwoord5/7/2019
Bijlage(s)19 30861a Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA over eerst beleid zonneparken, dan pas aanvragen beoordelen (30861).pdf
19 30861 Schriftelijke vragen CDA - Eerst beleid zonneparken dan aanvragen beoordelen
Fractie(s)CDA