Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID284
Datum vraag2/17/2020
OnderwerpLoden waterleidingen in Wijchen?
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenWittenberg, E.A.J. (Emmy)
ToelichtingVragen: 1. Onderschrijft het college de gezondheidsrisico’s van loden waterleidingen? 2. Heeft er in de gemeente Wijchen een inventarisatie plaatsgevonden van gebouwen met loden waterleidingen, of is het college voornemens dit te gaan doen? 3. Is het college voornemens om actief inwoners te informeren over deze problematiek, zodat zij ook zelf kunnen besluiten om naar alternatieven te zoeken? 4. Wat is het beleid van de gemeente Wijchen om woningeigenaren en particuliere verhuurders hun huis loodvrij te laten maken? 5. Is het college (net als gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) voornemens om scholen, crèches en gemeentelijk vastgoed te laten testen op loden leidingen? 6. Is het college bereid om scholen, crèches en gemeentelijk vastgoed tijdelijk te voorzien van een alternatieve drinkwatervoorziening?
Datum antwoord
Bijlage(s)20 43597 Schriftelijke vraag D66 - Loden leidingen
20 43597c Schriftelijke vraag D66 - Uitstel raadsvragen.pdf
Fractie(s)D66