Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID264
Datum vraag10/22/2019
OnderwerpGevolgen financiële problemen Pluryn voor Wijchense cliënten
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenBoumans, R.J.L. (Roel)
ToelichtingVragen: 1. Welke Wijchense cliëntgroepen worden door Pluryn verzorgd en om hoeveel cliënten in Wijchen gaat het? 2. Wat zijn de mogelijke gevolgen van de problemen bij Pluryn voor deze cliënten? Krijgen de cliënten de benodigde zorg nog? 3. Zijn er binnen of buiten Rondom Wijchen andere (financieel gezonde) organisaties die de zorg van Pluryn zonodig kan overnemen? 4. Welke deel van het Rondom Wijchen budget wordt besteed aan Pluryn? 5. Een directeur van Pluryn is (voor zover ons bekend) tevens bestuurder van Rondom Wijchen. Gezien de problemen van Pluryn, die veel aandacht van hun management zullen vragen, is dat wel wenselijk, mede gezien het feit dat ook Rondom Wijchen financiële problemen kent? 6. Gezien hun problemen, voldoet Pluryn nog wel aan de toelatingscriteria voor Rondom Wijchen?
Datum antwoord11/12/2019
Bijlage(s)19 38214a Informatienota beantwoording vragen VVD- Pluryn.pdf
19 38214b Schriftelijke vraag VVD - Pluryn.pdf
Fractie(s)VVD