Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID211
Datum vraag9/4/2018
Onderwerp“Geen belasting op zonnepanelen in Wijchen” (18 3 21397)
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenKrale, W.T.M.J. (Wessel)
ToelichtingVragen: 1. Is het college bekend met de betreffende uitspraak van het Gerechtshof? 2. Is het college, net als de Wijchense VVD, van oordeel dat het belasten van zonnepanelen middels de OZB-belasting ongewenst is, omdat dit een negatieve uitwerking heeft op de doelstelling om Wijchen verder te verduurzamen? 3. Zal het college afzien van het meetellen van zonnepanelen in de bepaling van de WOZ-waarde?
Datum antwoord9/18/2018
Bijlage(s)18 21397 Schriftelijke vraag VVD - Zonnepanelen ozb.pdf
18 3 21397a Antwoord op schriftelijke vraag VVD, Zonnepanelen OZB.pdf
Fractie(s)VVD