Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID263
Datum vraag10/3/2019
OnderwerpGezinnen en handhaving op Wighenerhorst
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenWittenberg, E.A.J. (Emmy)
ToelichtingVragen: 1. Bent u het met D66 eens dat kinderen en hun ouders zich kunnen beroepen op artikel 8 van de Europese Rechten van de Mens? 2. Welke gevolgen trekt het college van Wijchen uit recente jurisprudentie (rechtbank Arnhem d.d. 20-05-2019 ) met het oog op Wighenerhorst? 3. Bent u het met D66 eens dat door uw brief van afgelopen juni bewoners, waarbij in het bijzonder gezinnen, reeds maanden in onzekerheid verblijven? 4. Bent u het met D66 eens dat dit een onwenselijke situatie betreft, die niet alleen de ouders, maar ook kinderen potentieel schaadt? 5. Wanneer wil het college een besluit nemen, waardoor de termijn van 6 maanden zou ingaan? 6. Hoe kan het dat de gemeente in de informatienota over één schrijnend geval spreekt, terwijl er in elk geval al zo’n 10 gezinnen in onzekerheid verblijven? 7. Welke hulp gaat u deze gezinnen bieden? 8. De gemiddelde doorlooptijd voor de verkoop van een woning op de Wighenerhorst is minimaal 1,5 jaar. In deze wetenschap, bent u het met D66 eens dat een begunstingstermijn van 6 maanden financieel en planmatig totaal geen realistische eis is voor gezinnen? 9. In Nederland zijn voorbeelden van handhavingsacties die niet het beoogde resultaat opleverden. Kan het college ons een visie schetsen hoe zij handhaving denkt aan te pakken? Welk budget heeft de gemeente gereserveerd voor handhaven en rechtszaken? Hoe verhoudt zich dit tot de algemene reserve van de gemeente? 10. Heeft het college voorbeelden waar strikte handhaving heeft geleid tot een florerend recreatiepark? 11. In de informatienota van oktober 2019 wordt alleen gesproken over herbestemmen van recreatie naar wonen, maar niet over van recreatie naar dubbelbestemming . Bent u bereid om hiervan de mogelijkheden te onderzoeken? 12. Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad in het bijsturen van de voorgenomen besluiten, het karakter van de handhaving en de sociale consequenties voor onze dorpsgenoten?
Datum antwoord11/4/2019
Bijlage(s)19 37493 Schriftelijke vraag D66 - Wighenerhorst
19 37493 Antwoord schriftelijke vragen van D66 inzake HH Wighenerhorst.pdf
Fractie(s)D66