Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID237
Datum vraag2/28/2019
OnderwerpVerzakking woningen door droogte
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenDerksen, B.G.B. (Björn)
ToelichtingVragen: 1. Speelt deze problematiek in de gemeente Wijchen? 2. Om hoeveel woningen zou het in de gemeente Wijchen gaan? 3. Wilt u de mogelijkheden van lidmaatschap aan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel beoordelen in het belang van onze inwoners? 4. Levert de recente droogte en de gevolgen van verzakkingen hiervan nieuwe inzichten bij het college op voor toekomstige woningbouw in Wijchen? 5. Is uw college bereid om, afgezien van mogelijke voorlichting, extra inzet op dit voor inwoners belangrijke thema te geven?
Datum antwoord3/19/2019
Bijlage(s)19 28489a Schriftelijke vraag CDA - Verzakking woningen door droogte, antwoord.pdf
19 28489 Schriftelijke vraag CDA - Verzakking woningen door droogte
Fractie(s)CDA