Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID227
Datum vraag12/4/2018
OnderwerpVerlaging OZB vrijwilligersorganisaties (19 3 24567)
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenHoogteijling, C.E. (Karin)
ToelichtingVragen: Wij hebben de volgende vragen voor het college: 1. Bent u op de hoogte van de mogelijkheden die het amendement Omtzigt cs (35026, nr. 52) biedt? 2. Wat is uw mening omtrent de OZB tarieven van vrijwilligersorganisatie, zoals een sportvereniging of scoutingclub in vergelijking met de OZB tarieven voor een gewoon huishouden? 3. Deelt u de mening dat vrijwilligersorganisaties van wezenlijk belang zijn voor de sociale cohesie en de gemeenschap in onze gemeente? 4. Bent u bereid de OZB verordening van de gemeente aan te passen en sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI’s onder het lage OZB tarief te brengen? 5. Kunt u deze vragen binnen 2 weken beantwoorden?
Datum antwoord12/18/2018
Bijlage(s)18 24567 Schriftelijke vragen CDA - OZB verenigingen.pdf
19 3 24567a Antwoord op Schriftelijke vragen CDA - OZB verenigingen.pdf
Fractie(s)CDA