Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID248
Datum vraag5/27/2019
OnderwerpPlotselinge handhaving op het aantal uitstallingen in het centrum van Wijchen
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenKrale, W.T.M.J. (Wessel)
ToelichtingVragen: 1. Waarom wordt er nu plotseling gehandhaafd op deze regelgeving? Wat was de aanleiding voor het besluit tot handhaving? 2. Is er inmiddels al handhavend opgetreden? Zijn er reeds (bestuurlijke) boetes uitgedeeld? 3. Waarom bent u voorafgaand aan het besluit tot handhaving niet eerst in overleg gegaan met de ondernemers? Is er sprake geweest van opzettelijke wildgroei of recidive waardoor dit overleg niet plaats heeft gevonden?
Datum antwoord8/15/2019
Bijlage(s)19 32502a antwoord raadsfractie VVD handhaving uitstallingen.pdf
19 32502 Schriftelijke vraag VVD - Uitstallingen
19 32502b Late beantwoording schriiftelijke vraag VVD - Uitstallingen.pdf
Fractie(s)VVD