Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID232
Datum vraag1/24/2019
OnderwerpOnderhandelingen met Waalzorg over de huisvesting aan de Graafseweg in Alverna
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenKrale, W.T.M.J. (Wessel)
ToelichtingVragen: 1. Wat is de daadwerkelijke status van de onderhandelingen tussen de gemeente en Waalzorg inzake het perceel aan de Graafseweg 615-617? 2. Is het college van oordeel dat het wenselijk is om aan de betreffende locatie aan de Graafseweg (nog meer) zorg(locaties) te realiseren dan er nu zijn? 3. Corresponderen deze ontwikkelingen met het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) voor Alverna? 4. Wat zijn de plannen voor de bestaande zorglocaties van Waalzorg in Alverna? 5. Zijn de inwoners van Alverna reeds betrokken bij de plannen voor de eventuele huisvesting van Waalzorg aan de Graafseweg in Alverna? 6. Wat zou er naar mening van het college nodig zijn om het perceel geschikt te maken voor nieuwbouw?
Datum antwoord2/12/2019
Bijlage(s)19 27029a Antwoord op schriftelijke vraag VVD over Waalzorg
19 27029 Schriftelijke vraag VVD - Waalzorg
Fractie(s)VVD