Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID231
Datum vraag1/22/2019
OnderwerpVertrouwenspersoon voor (sport)verenigingen in Wijchen
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenZijlstra, J.C. (Jennifer)
ToelichtingVragen: 1. Is het college op de hoogte van deze publicatie? 2. Is er binnen de gemeente een vertrouwenspersoon voor (sport) verenigingen actief? 3. Zo nee, hoe is dit dan nu binnen de gemeente geregeld voor de verenigingen? 4. Is het college bereid om met (sport) verenigingen in gesprek te gaan over dit onderwerp? 5. Zo ja, wil het college, wanneer de gesprekken gevoerd zijn, de raad informeren over de voortgang en het standpunt van het college over deze problematiek?
Datum antwoord2/5/2019
Bijlage(s)19 26872a Antwoord op schriftelijke vraag Kernachtig Wijchen - vertrouwenspersoon voor (sport)verenigingen.pdf
19 26872b Schriftelijke vraag Kernachtig Wijchen - Vertrouwenspersoon voor (sport)verenigingen ge
Fractie(s)Kernachtig Wijchen