Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID212
Datum vraag9/6/2018
OnderwerpSlechte staat faunavoorzieningen (18 6 21520)
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenRoosenboom, W.H.M. (Wim)
ToelichtingVragen: 1. Is het college ermee bekend dat de faunavoorzieningen in slechte staat verkeren? 2. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan deze faunavoorzieningen? Is dat de gemeente bij de gemeentelijke wegen en de provincie bij de provinciale wegen? 3. Welke maatregelen gaat het college treffen om de faunavoorzieningen weer goed te laten functioneren? 4. Is het college bereid de agrariërs van de percelen te informeren over het belang van het dichthouden van de poorten. 5. Hoe denkt het college in de toekomst de voorzieningen beter te onderhouden? Is daar een budget voor?
Datum antwoord9/25/2018
Bijlage(s)18 6 21520a Antwoord op schriftelijke vraag PvdA, Faunavoorzieningen Wijchen.pdf
18 21520 Schriftelijke vragen PvdA - Faunavoorzieningen Wijchen.pdf
Fractie(s)PvdA