Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID274
Datum vraag12/18/2019
OnderwerpVisie op vuurwerk
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenWittenberg, E.A.J. (Emmy)
ToelichtingVragen: 1. Bent u het met ons en o.a. de politie eens dat vuurwerk een steeds groter probleem is? 2. Vindt u dat gemeenten hierin, zolang er nog geen landelijk beleid is, een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen? 3. Bent u op de hoogte van de kerstkaart van de handhavers die op 16 december is verstuurd aan de Tweede Kamer? 4. Vindt u het ook tijd worden dat Wijchen vuurwerkbeleid gaat komen? 5. Bent u het met D66 eens dat de gemeente een belangrijke taak heeft in het initiëren van vuurwerkvrije zones en dit niet alleen moet worden belegd bij inwoners (zoals in Leur)? 6. Bent u bereid de raad een meningsvormende nota voor te leggen in voorjaar 2020, zodat de raad u een advies kan geven over haar visie op vuurwerkbeleid?
Datum antwoord1/28/2020
Bijlage(s)20 41042a Beantwoording Raadsvragen fractie D66 inzake Visie op vuurwerk (41042).pdf
19 41042 Schriftelijke vraag D66 - Visie op vuurwerk
Fractie(s)D66