Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID221
Datum vraag11/13/2018
OnderwerpMaatwerk beheer en onderhoud Wijchens Meer (18 2 23707)
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenGatzen, P.G.W. (Peter)
ToelichtingVragen: 1. Wat was de noodzaak van deze (rigoureuze) maatregelen? 2. Is dit onderhoud uitgevoerd volgens het huidige maaibestek of is dit onderhoud daarvan een bovenmatige afwijking? In geval het laatste wat is hiervoor de aanleiding en hoe wordt dit in de toekomst voorkomen? 3. Op welke wijze is rekening gehouden met de bestaande natuurwaarden? 4. In hoeverre is invulling gegeven aan zorgplicht? 5. Waarom is er geen maatwerk toegepast bij het onderhoud door delen van de oever intact te houden voor verschillende soorten? 6. Om onze doelstellingen voor biodiversiteit te halen, is er meer maatwerk nodig in het beheer en onderhoud, ook van de oevers van het Wijchens Meer. Hoe gaan we ervoor zorgen dat er adequaat natuurvriendelijk maatwerk wordt toegepast in de volgend jaar op te stellen maaibestekken, zowel voor het Wijchens Meer als elders in de gemeente Wijchen?
Datum antwoord11/27/2018
Bijlage(s)18 2 23707a Antwoord op schriftelijke vraag PvdA, Maatwerk beheer en onderhoud.pdf
18 23707 Schriftelijke vraag PvdA - Maatwerk beheer en onderhoud.pdf
Fractie(s)PvdA