Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID272
Datum vraag11/26/2019
OnderwerpStandpunt college Carillon in Kasteeltoren
TypeSchriftelijke vragen
RaadsledenPeters Sengers, J.G.F.M. (Jan)
Toelichting1. Waarom stelt het college nu de eis dat een carillon cultuurhistorische waarde moet toevoegen en is dit al eerder in het proces aangegeven door het college? 2. Op welke wijze leidt in uw ogen een zorgvuldige plaatsing van het carillon ertoe dat afbreuk aan de cultuurhistorische waarde van het Kasteel of de Kasteeltoren ontstaat? 3. Hoe moeten wij deze voorwaarde zien in relatie tot andere aanpassingen of toevoegingen die voorzien zijn bij de aanstaande verbouwing van het Kasteel? Wij wijzen hierbij bijvoorbeeld op de glazen overkapping. 4. In uw brief aan de Stichting Vrienden van het Wijchens Carillon stelt u dat ‘van beide kanten positieve verwachtingen zijn gewekt omtrent de plaatsing van een carillon in het Kasteel’. Kunt u ons uitleggen door wie, op welk moment en welke positieve verwachtingen zijn gewekt? 5. Welke (nieuwe) informatie heeft er nu toe geleid dat deze ‘positieve verwachtingen omtrent de plaatsing van een carillon in het Kasteel’ zijn omgeslagen naar een afwijzende brief van het college aan de Stichting Vrienden van het Wijchens Carillon? 6. In 2020 is geen gemeentelijk geld beschikbaar voor dit initiatief. Dat is evident. Dit stelt u ook in uw brief. Bent u echter alsnog bereid medewerking te verlenen aan plaatsing van een carillon in de Kasteeltoren als de Stichting zelf de volledige benodigde financiering (inclusief onderzoeken) voor dit burgerinitiatief bijeen weet te brengen? Zo nee, waarom niet?
Datum antwoord12/10/2019
Bijlage(s)19 27584a Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake carillon in de toren van het kasteel.pdf
19 39973 Schriftelijke vragen CDA - Standpunt college Carillon in Kasteeltoren.pdf
Fractie(s)CDA