Hoog contrast

Vergaderingen

Schriftelijke vragen (Wijchen)


« Terug


ID341
Datum vraag5/31/2021
OnderwerpAanbesteding locatie feesttent Kasteellaan
IndienerKernachtig Wijchen
Deadline7/1/2021
Datum antwoord6/16/2021
Antwoord
Bijlage(s)Schriftelijke vraag Kernachtig Wijchen - Aanbesteding locatie feesttent Kasteellaan - gewijzigde versie.pdf
Antwoord op schriftelijke vragen Kernachtig Wijchen aanbesteding locatie feesttent Kasteellaan.pdf
Voorwaarden bericht verpachting 2021 - 2024 gepubliceerd op website 5 mei 2021.pdf
ToelichtingVragen 1. Heeft de definitieve gunning al plaats gevonden? 2. Waarom is er gekozen voor aanbesteding? 3. Is de gunning alleen op financieel gronden gebaseerd of zijn er ook andere criteria meegenomen in de besluitvorming? 4. Gaat de gemeente, gezien de vele reacties, onze inwoners informeren over de gehanteerde procedure?
RaadsledenVerharen, M.A.J. (Martijn)
Reden uitstel